Ska du betala tillbaka dina lån eller investera?

You are currently viewing Ska du betala tillbaka dina lån eller investera?
Betala tillbaka lån eller investera

Ska man amortera på bolån eller investera i aktier och fonder? Och ska man först betala tillbaka SMS-lånet innan CSN-lånet?

Det kan vara klurigt att veta hur man ska prioritera i olika scenarion. Är det alltid bäst att amortera bort ett lån som möjligt? Om inte, under vilka omständigheter det är mer ekonomiskt smart att istället investera pengarna?

“Den som är satt i skuld, är icke fri” har vi nog alla hört en för många gånger i våra liv. För vissa är det en gyllene regeln som alltid följs, men för en som jagar så hög avkastning över tid som möjligt så kan detta vara ett dåligt ekonomiskt val.

Betala tillbaka lånet om…

1. Räntan är hög

En bra riktlinje är att när räntan på ett lån ligger över inflationen, som i snitt ligger på 2% per år, så är det en god idé att amortera. Anledningen är att desto högre räntan det är, desto mindre sannolikt är det att en privatperson kommer kunna slå summan genom investeringar på annat håll.

Ett typiskt exempel på lån med höga räntor är SMS-lån eller andra typer av privatlån såsom till bilar där räntan kan ligga på 4-30%.

Dessutom så gäller ränta-på-ränta effekten även på lån och kan jobba för sin nackdel över tid. Lånet kan alltså växa till ofantliga summor om räntan är hög.

2. Du mår dåligt av att vara belånad

En individs relation till pengar och ekonomi kan variera mycket beroende på ens personlighet och vad man har lärt sig under sin uppväxt. Vissa har en mer riskbenägen personlighet och/eller har lärt sig att tänka på sin ekonomi på ett taktiskt och känslokallt sätt.

Men är du däremot en person som mår psykiskt dåligt av att vara skuldsatt, så kan det vara en mycket god idé att betala tillbaka eventuella lån så snabbt som möjligt och sedan börja investera från grunden.

Att ha en buffert eller stor summa investerat handlar oftast om att man söker en ekonomisk trygghet. Om man inte kan känna sig trygg på grund av sina lån så spelar det ingen roll hur mycket kapital man har på andra håll, för det kommer hindra en från att känna dem positiva känslorna associerade med sparande.

Betala inte tillbaka lånet när…

1. Räntan är väldigt låg: Hävstångseffekten

I dem flesta fall där man pratar om att spara istället för att amortera så pratar man i kontext av lån med låga räntor och att investera pengarna på i aktier eller fonder. Typiskt lån med låga räntor är CSN-lån, bostadslån eller lån för hävstång såsom Superlånet hos Avanza.

Den enkla förklaringen på detta resonemang är att om du investerar samma summa varje månad som du hade amorterat, och pengarna växer fler % per år än vad räntan på lånet är, så ökar ditt totala kapital. Avkastningen eller vinsten du får från dina investeringar äter upp räntan på lånet och ger dig extra.

Räkneexempel

Låt oss ta Superlånet på Avanza som exempel. Där kan räntan vara 0%.

Du lånar 10.000kr med 0% i ränta och investerar allt i en bred och billig indexfond med avgift på 0.23%. I snitt brukar en bred indexfond växa med 8-10% per år.

Det som händer med ditt lån
Du har 0% i ränta, så lånet kommer inte växa en enda krona av sig själv. Varje år stiger samtidigt inflationen med 2%. Det betyder att varje år så sjunker det reella värdet på lånet med 2%. Efter ett år så är det reella värdet på lånet värt (10.000 x 0.98 =) 9800 kr efter inflationen.

Det som händer med din fond
Fonden växer med 10% på ett. Då är fonden värd (10.000 x 0.1 =) 11.000 kr

Differens
Efter ett år har du vunnit 11.000 – 9800 = 1200 kr
På 100.000 kr som lånat belopp hade det blivit 12.000 kr på ett år.
På 1 miljon hade det blivit 120.000 kr på ett år.

OBS! 8-10% avkastning är genomsnitt och under vissa år kan fonden gå ner -20% och har du rörlig ränta kan räntan öka 5% oväntat. Då får du helt omvända siffror. Därför ska man endast investera över lång tid, med pengar man har råd att förlora och vara försiktig med vilket lån man använder som hävstång.

2. Du har andra dyrare lån

En bra tumregel att betala tillbaka dyra lån först innan men betalar av på billigare lån.

Har du både ett dyrt sms-lån på 120.000 kr med 4% ränta och ett CSN-lån på 55.000 kr med 0.16% ränta så ska du inte betala tillbaka CSN lånet. Det viktiga är att betala tillbaka det dyraste lånet, vilket i detta scenario är sms-lånet.

3. Du inte har en buffert och bara billiga lån

En buffert är extremt viktigt att ha för ekonomisk trygghet om du skulle förlora din inkomst. I sådana tillfällen vill du ha sett till att du har en buffert på minst 3 månader som täcker alla dina levnadskostnader samt amorteringskrav. På så sätt kommer du kunna se till att ha råd att betala tillbaka på lån även vid krissituationer och du riskerar inte att hamna hos kronofogden.

Efter att ha byggt upp en 3-månaders budget kan det vara dags att utvärdera vilka lån som är värda att amortera på aggressivt eller om vill börja investera istället för att amortera.

Följ inte någon regel blint

Det finns ingen regel inom amortera vs. spara diskussionen som är allmängiltigt. Allt beror på din individuella situation, de lån du har och hur riskbenägen du är. Ibland är dock inte det mest ekonomiskt smarta det som känns bäst och ger dig högst livskvalité. Det gäller att göra sina personliga avvägning.

Leave a Reply