Medellönen och medianlönen i Sverige 2019-2020

You are currently viewing Medellönen och medianlönen i Sverige 2019-2020
Medellön och medianlön

Vad är medellönen och medianlönen i Sverige år 2019-2020?
Statistik är tagen från scb.se. Läs mer om medellönen här och om medianlönen här.

Lönerna i Sverige skiljer sig mycket både mellan olika yrkesgrupper och åldersgrupper. Men det kan ändå vara intressant att jämföra sin inkomst med andras.

Medellönen i Sverige

Medellönen i Sverige är: 35.300 kronor

Män = 37.200 kronor
Kvinnor = 33.500 kronor

Värdet är räknat utifrån månadslöner före skatt och deltidslöner har räknats upp till heltid.

Intressant, men kanske inte förvånansvärt, att männens medellön är högre än kvinnornas. Och eftersom man räknat upp deltidslöner till heltidslöner så kan man inte säga att skillnaden beror på föräldrarledighet.

Men eftersom lönerna skiljer sig mycket mellan dem yrken som tjänar mest i snitt (mäklare inom finans med 102.600 kr/mån) och dem yrken som tjänar minst i snitt (hemservicepersonal med 21.400 kr/mån) så kan medianlönen istället vara mer intressant att kolla på. Medellönen blir lätt skev uppåt av att det är några få som tjänar mycket mindre än alla andra.

Medianlönen i Sverige

Medianlönen i Sverige är: 31.700 kronor

Män = 33.000 kronor
Kvinnor = 30.500 kronor

Medianlönen är uträknad från den mittersta lönen om man ställer upp alla löner i storleksordning från lägst till högst. Medianlönen är snäppet lägre än medellönen. Man ser även att det är större skillnad på männens än kvinnornas medianlön jämfört med medellön. Det innebär att det är större lönevariation bland män.

Vad beror löneskillnader på?

Löneskillnader kan bero på flera olika faktorer såsom

  • Yrke (olika yrken tjänar olika mycket, speciellt i en marknadsekonomi)
  • Kön (det finns fortfarande en differens baserad på kön som enskild faktor vid lönesättningar)
  • Ålder (det finns även en åldersdiskriminering i dem flesta brancher som påverkar hur svårt eller lätt det är att få en högre lön oavsett kompetens)
  • Arbetserfarenhet (längre arbetserfarenhet leder oftast till högre lön, även om det inte nödvändigtvis är korrelerat med ens kompetensutveckling)
  • Kompetens (hur duktig man är på sitt jobb påverkar sin lönesättning i dem flesta fall, speciellt inom näringslivet)
  • Utbildning (högre utbildning korrelerar generellt sett med högre lön, men inte alltid)
  • Stad (olika städer i Sverige har olika snittlöner baserat på utbud och efterfrågan på arbetskraft och tillgängliga tjänster samt skillnader i levnadskostnader)

Vill du tjäna mycket pengar?

Om ditt främsta mål är att tjäna mycket pengar så är det smart att först kolla upp statistik på yrken som tjänar mest i Sverige samt hur hög konkurrensen är för dem jobben.

Utefter det gäller det att ta reda på hur man skaffar ett sådant yrke om det så är genom utbildning, kontakter, vissa specifika kompetenser eller dylikt. Och arbeta sedan strategiskt för att komma dit du vill.

Det är generellt enklast att tjäna bra om man väljer ett yrke som passar en själv bäst i form av både lönenivå, personligt intresse och som har en rimlig konkurrensnivå. Oftast är inte ingångslöner extremt höga, utan lönekurvorna är det som är det intressanta.

Läs även: Ska man välja yrke efter lön?

Fler liknande artiklar

Här är några fler relaterade artiklar

Leave a Reply