Vad är basinkomst? Argument för och emot

You are currently viewing Vad är basinkomst? Argument för och emot

Basinkomst, eller medborgarlön, är en idé om att samhället ska dela ut en grundinkomst till alla medborgare utan krav på motprestation.

Denna basinkomst skulle i Sverige kunna ersätta a-kassa, CSN, och andra typer av försörjningsstöd. Det finns olika förslag på basinkomstens utformning. Ideologiskt sett lutar sig idén på att basinkomsten ska gälla alla vuxna medborgare (18+), vare sig du har övrig inkomst eller inte, och ligger runt intervallet 8000-15000 kr efter skatt.

Obs! Min personliga åsikt är för basinkomst/medborgarlön givet att vi kommer på ett sätt att finansiera det. Därför kan formuleringar i denna artikel vara vinklad. Gör din egna uppfattning. Jag personligen tror inte att en människas ultimata mening i livet är att arbeta bara för pengarnas skull, men jag kan se nyttan med kapitalism som ett system. Basinkomst i min syn kan vara en potentiell bra lösning mellan att behålla kapitalismen och vår fria marknad, samtidigt som man främjar individens frihet, självförverkligande, och lycka.

Visste du att det finns ett svenskt parti som pushar på detta? Dem heter Basinkomstpartiet.

Rekommenderad läsning: 4 Fördelar med att jobba deltid jämfört med heltid

Verkliga försök med basinkomst

Inget land har ännu genomfört basinkomst/medborgarlön för alla sina medborgare. Däremot har det varit en ökad frågeställning under det senaste decenniet. Mycket kvarstår fortfarande om de praktiska delarna – hur ska det finansieras och vad kommer effekterna vara? Finland är bland annat ett land som just nu genomför ett försök med basinkomst för att undersöka effekterna.

Basinkomst i Finland

I Finland genomförde man under 2017-2018 ett försök med basinkomst på 2000 arbetslösa personer (25-58).

Det preliminära (efter 1 år) resultaten ledde till ökat välbefinnande men inga sysselsättningseffekter. Däremot betonas det att effekterna kan dröja längre tid att visa sig, så försöket fortsätter.

Läs rapport om basinkomst försöket i Finland >

Basinkomst i Schweiz

I Schweiz hade man i 2016 en folkomröstning om basinkomst som slutade i resultatet 23,1 % ja mot 76,9 % nej. Aktivisterna som pushade på kampanjen ville främja en ökad debatt kring synen på arbete, värdighet, och pengar.

Argument för basinkomst

Det finns många olika argument för basinkomst.

Ekorrhjulet”/Meningslösheten i att tvingas arbeta olyckliga i hela sitt liv bara för pengarna i sig. I grunden handlar det i många fall om en ideologi om att människor inte är “menade” för att spendera hela sina liv på att arbeta bara för pengarnas skull. Det finns ett högre ideal om att vi som intelligenta och medvetna varelser bör spendera vår tid på ett sätt som gör oss lyckliga, samtidigt som det bidrar med värde till våra medmänniskor och samhället. Men så länge det inte finns en garanterad säkrad inkomst är det många som känner sig tvingade att ta arbeten som skapar aktiv olycka och som dem inte ser någon mening med. En basinkomst hade kunnat försäkra alla människors trygghet, samtidigt som det tillåter dem att utforska på vilket sätt dem själva kan bidra som mest för omvärlden.

Dagens försörjningsstöd, a-kassa och CSN är anti-produktiva. Många som har gått på a-kassa, CSN, eller andra försörjningsstöd känner också igen dilemmat att man inte “får” arbeta för mycket, för då finns det risk att man förlorar sin inkomst. Går man på a-kassa får man exempelvis inte utbilda sig eller försöka starta eget, då det räknas som sysselsättning och man kommer förlora sin ersättning. Är man student måste man vara väldigt försiktig med hur mycket pengar man tjänar på helg- och sommarjobbet för att inte gå över fribeloppet. Alla dessa begränsningar är anti-produktiva om vi vill ha en befolkning som bidrar mer till samhället. En basinkomst hade kunnat ge alla dessa människor den trygga grund de behöver, samtidigt som det tillåter för att aktivt försöka skapa andra inkomstkällor utöver. Det hade kunnat leda till ökad produktivitet och stimulans av ekonomin.

Oundvikligt med den ökade teknikutveckling? Med den ökade teknikutvecklingen vi haft under modern tid kommer vi förr eller senare komma till en punkt där robotar, AI, och effektivisering av arbetsprocesser kommer kunna producera alla de livsnödvändigheter människor har. Detta inkluderar bland annat boende, mat, läkemedel, samt saker såsom transport (självkörande bilar). Givet detta är det mycket möjligt att vi kommer nå en värld där alla människor kommer kunna få sina grundläggande behov mötta. Är det inte då en rimlighet att människor inte längre skall behöva slita och må dåligt för överlevnad, utan istället ägna sin tid åt det dem vill? För vissa hade det inneburit fortsatt hårt arbete för att tjäna mer pengar, nå högre status i andras ögon eller bli världsledande inom något. För andra kanske det istället hade varit deltidsarbete, volontärarbete, utbildning & forskning, starta eget företag, eller jobba med kreativa aktiviteter såsom konst, underhållning, musik, och litteratur. Och ja, för en mindre grupp kanske det hade inneburit att bara ligga på soffan och inte göra någonting alls. Men är det i sig självt fel om mänsklighetens kollektiva resurser hade kunnat tillåta allt detta?

Personligen ser jag basinkomst som oundviklig såsom reformen för åttatimmarsdagen (8-timmars arbetsdag) när den infördes för ca. 100 år sedan. I och med teknikutveckling och samhällsutveckling så kommer vi (om inte redan) ha råd med att unna människor en trevliga och bättre livsstil om så önskas.

Argument emot basinkomst

Det är för dyrt/ogenomförbar. Det största och verkliga utmaningen vi har med basinkomst idag är hur det skall gå till i praktiken. Vart ska pengarna tas ifrån? Hur ska detta system finansieras? I Sverige hade en basinkomst på ca 10.000 kr i månaden för alla över 18 år landat på minst 5-6 miljarder (givet ca 5,6 miljoner svenskar runt 20-65 års åldern). I många lösningsförslag hade detta inneburit ökade skatter (dock att alla får högre inkomst än tidigare) och att man tar bort de försörjningsstöd som finns idag. Men det är mycket möjligt att många länder idag ännu inte har möjligheten att genomföra basinkomst på ett hållbart sätt. Detta kan dock komma att ändras med fortsatt utveckling av teknik och effektivitet på arbetsplatser.

Människor kommer vara lata och bara utnyttja systemet. Många människor har synen att andra människor (och möjligtvis dem själva) hade varit lata om detta hade införts och inte ansträngt sig för att arbeta när dem istället bara kan vara. I denna syn så behöver människor en morot och en piska för att vara “produktiva” medborgare av samhället. Detta tror jag säkert stämmer i vissa fall. Men jag har en mer positiv bild av människan som intelligent och kreativ givet ett bra välmående. Denna fråga kan dock vara något som vi får svar på efter fler experiment/försök med basinkomst.


Hoppas detta förklarade bra för dig vad en basinkomst/medborgarlön är samt vilka för- och motargument det finns för det.

Leave a Reply