Ska man välja yrke efter lön?

You are currently viewing Ska man välja yrke efter lön?
Ska man välja yrke efter lön?

I Sverige är det väldigt vanligt att få höra att man ska välja sitt jobb efter sin passion, att man ska jobba med sitt kall och det som är roligt. Men är det verkligen så fel att välja karriär efter hög lön?

Jag tycker att det är helt okej att välja ett yrke efter lön. Självklart blir ens livskvalité antagligen högre om man både jobbar med något som är roligt, men det ena behöver inte utesluta det andra.

Om pengar däremot är sitt huvudsakliga syfte och det som ger en mest lycka, så behöver det inte vara fel att välja yrke efter lön.

Varför skulle man välja yrke efter passion?

Jag tror att idén grundar sig i filosofin att meningen med livet är att söka lycka och “kallidealet”. Följer man strikt en sån filosofi så ska man inte syssla med något som man inte tycker är roligt eller som ger en lycka. Men verkligheten är mer komplex än så, och jag tror att sanningen är att en viss inkomst krävs för att tillgodose sina mest grundläggande behov och leva ett trevligare liv i vårt samhälle.

Risken är även att man inte längre ser sin passion som ett nöje när man väl har det som ett jobb. Ett sätt att se på valet i sådana situationer kan vara att en högre lön med ett yrke som inte är ens passion kan innebära att man inte behöver jobba heltid, och då istället har mer fritid att utöva sin passion på. Då riskerar man inte att förstöra det man tycker är roligt.

Attitydskillnad: Kvinnor vs män?

I min erfarenhet är det dessutom mer vanligt med en attityd om att det är fel att välja yrke efter lön bland kvinnor än vad det är bland män.

Frågan är då också om det är en bidragande faktor till löneskillnader mellan yrken som är mansdominerat vs kvinnodominerat?

Att kvinnor uppfostras med en attityd att välja yrke efter mening och kall istället för hög lön kan göra att kvinnor accepterar lägre löner för samma jobb. Om fler män än kvinnor går in med inställningen att lönen är det viktigaste, så är det större sannolikhet att fler män kommer förhandla aggressivare och även få högre lön.

Min teori tycker jag även går att hitta stöd hos genom att kolla på vilka yrken som är kvinnodominerade. De yrkena är främst sjukvård och omsorg, barnpassning och lärande samt assisterande yrken, vilket alla är traditionellt lägre betalda yrken. Det går att diskutera om det är så att kvinnor rent biologiskt drar sig till sådana yrken eller om det är så att samhället och barnuppfostran inte uppmanar kvinnor att tro på sin förmåga utanför sådana traditionellt kvinnliga yrkesroller.

I min ögon är det därför även en fråga om jämställdhet. Jag hoppas att desto mer vårt samhälle förändras med ökad jämställdhet i ekonomi, karriär och hem så kommer även denna attityd att bli mer utjämnad och vara mer beroende av ens personlighet än ens kön.

Vad ska man välja?

Jag tror att man ska välja det som ger en mest livskvalité, och det börjar från att man analyserar sig själv och vad man värderar i livet. För vissa är det en livsstil som kräver hög inkomst, medan andra kan leva lyckligt utan materiella ting eller kostsamma vanor. Det finns inga rätt och fel i hur man väljer att leva sitt liv. Man kan till och med dra det ett steg längre och fråga varför lycka skulle vara meningen med livet…

Leave a Reply