Vad är en utdelningsaktie?

You are currently viewing Vad är en utdelningsaktie?
Vad är utdelningsaktie?

Många som siktar på FIRE (Financial Independence, Retire Early) gör det genom att investera i utdelningsaktier och skaffar sig en hel utdelningsportfölj med endast aktier med utdelningar. Det gör att dem kan leva på utdelningarna dem får från sina innehav, utan att faktiskt sälja delar av sitt innehav.

Men vad är då en utdelning från en utdelningsaktie?
När man köper en aktie så blir man delägare i bolaget, vilket också betyder att man får ta del av bolagets vinster. Vissa bolag återinvesterar årets vinst tillbaka in i bolaget för att få företaget att växa mer, medan andra delar ut vinsten eller delar av vinsten till aktieägarna i form av utdelning. Då får man en summa pengar regelbundet för varje aktie man äger, det kan vara allt från några ören till tiotals kronor. Äger du väldigt många aktier i bolag som ger utdelning, så får du mycket pengar utbetalt varje år.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen. Det visar alltså hur stor procentuell del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år

Avanza

Bygger man en portfölj av utdelningsaktier så brukar det rekommenderas att sikta på en direktavkastning på omkring 4%. Detta är baserat på hur hög utdelningen är som du får från företaget. För att räkna ut direktavkastningen på sin portfölj tar man helt enkelt DA från varje aktie dividerat med antal aktier.

Det här är kopplat till 4%-regeln som handlar om att man skall kunna ta ut 4% av sitt innehav varje år utan att sitt innehav blir mindre och mindre över tid. Utöver utdelningar så har man även förhoppningsvis investerat i aktier som ökar i värde (som täcker upp för inflation på 2% och skatter), vilket gör att man kan därför leva på sin direktavkastning på 4% utan att sälja av något innehåll.

Vad händer med utdelningarna i fonder som innehåller utdelningsaktier?

I en aktiefond (fond som innehåller aktier) så investeras utdelningarna automatiskt in i fonden igen. Du får alltså fortfarande utdelningen, men behöver inte själv omplacera det, men måste också sälja delar av fonden för att “få ut” utdelningen. Nackdelen är just att du inte själv omplacerar det, då vissa gillar att återinvestera utdelningen i någon annan aktie. Men fördelen är att du kan vara helt passiv och inte behöver logga in i din bank varje gång utdelningen kommer för att sedan investera det igen.

Strategier för utdelningar: Bombmatta

Vill man leva på utdelningar kan man planera sitt innehav utefter det. Dem flesta aktier delar endast ut en gång per kvartal, halvårsvis, eller per år. Det innebär att du måste budgetera med utdelningen under dem månader du inte får utdelning.

En taktik vissa väljer att bygga är en så kallad bombmatta eller dividend carpet bombing, vilket innebär att man väljer innehav så att man får utdelning varje månad under hela året. Det gör att du får en stadig och regelbunden inkomst som trillar in, och du behöver inte budgetera en klumpsumma. För att lyckas skapa en sådan är det vanligt att inte endast äga svenska aktier utan även utländska, som ofta har en mer frekvent utdelningsplan.

Risker med utdelningsaktier

Utdelningar kan utebli
Corona pandemin har drabbat många som lever på sina utdelningar då företag har tvingats pausa sin utdelning för att få finansiering från staten. Det kan alltså uppstå situationer då företag beslutar, eller tvingas besluta, att inte dela ut utdelning. Därför är det viktigt att ha en buffert eller vara villig att sälja delar av sitt innehav vid sådana tillfällen.

Riskdiversifiering
Det finns olika typer av utdelningsaktier. Köper man enskilda bolag så finns alltid risken att ett företag går i konkurs eller störtdyker i värde och aldrig återhämtar sig. Det är därför viktigt att även här inte ha alla ägg i samma korg. Det är ett bra tips att om man vill köpa enskilda bolag, att dela upp sitt innehav över olika brancher såsom hälsovård, finans, teknik, hållbarhet, skönhet, livsmedel osv.

Ett alternativ kan vara att investera i investmentbolag med utdelningar. Dessa är oftast större och har bättre riskspridning och trots att det är en aktie så innehåller den flera andra aktier, lite som en fond. Men även när man köper investmentbolag så kan det vara en bra idé att kika i innehavet på dem och se till att man inte viktar alltför mycket mot endast en bransch eller världsdel.

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply