Hur viktigt är betyg på universitet?

You are currently viewing Hur viktigt är betyg på universitet?
  • Post published:February 16, 2021
  • Post category:Utbildning

Studerar du och undrar hur viktigt betyg är på universitet? Det är en fråga som det finns många olika svar på. Här är några exempel på tillfällen då betyg är viktigt, och några då betyg inte spelar någon roll alls.

Kortfattat är betyg endast viktigt om du ska söka högre utbildning, arbeta i akademin, eller vill få stipendier. Betyg spelar inte någon större roll för att få jobb, utan det viktiga är att man har en utbildning i dem flesta fall. Betyg är inte heller viktigt om du vill bli egenföretagare eller efter att du fått några års arbetserfarenhet eller andra meriter. Men det är alltid bäst att göra sitt bästa och utvecklas så mycket som möjligt. Vem vet hur det kan hjälpa dig i framtiden?

Läs också: Börja studera när man är 25? | Fördelar och nackdelar

När är betyg viktigt?

Betyg är viktigt när du ska söka högre utbildning såsom masterprogram, doktorandprogram, eller andra tjänster inom akademin. Det är extra viktigt med betyg om du skall söka utbildning utomlands. I många andra länder kollar universitet uteslutande på betyg för antagning av studenter.

Det är också viktigt när/om du vill söka stipendier, bidrag, och annat stöd. Om du visar att du är en duktig och ansvarsfull student så är det större sannolikhet att du får monetära priser och stipendier.

Vissa företag kollar på ens betyg om jobbet har många sökande. Detta är dock inte så vanligt i Sverige och i dem flesta branscher, men det förekommer.

När är betyg inte viktigt?

Betyg är sällan viktigt om du inte söker till vidareutbildning på universitet, vill arbeta inom akademin, eller vill söka stipender.

För dem flesta karriärspår idag är det endast viktigt att man har en utbildning. Det är som en grundläggande merit för att inte sållas bort direkt. När man väl fått några års arbetserfarenhet är det sällan, om någonsin, som arbetare ens tittar på ens utbildning. Ännu mindre vilka betyg man hade. Likaså om du vill bli egenföretagare.

Betyg är inte heller så viktigt om du har massa andra relevanta meriter som ser bra ut. Sådana meriter är bland annat: arbetserfarenhet, praktik, imponerande projekt, engagemang, samt utmärkelser och priser av olika slag.

Så, ska man anstränga sig för bra betyg?

Ja, det bör du anstränga dig för. Trots att betyg inte alltid är avgörande, så är du ändå student för att utbilda dig och lära dig så mycket som möjligt. Om du ändå har den sysselsättning, varför inte göra ditt allra bästa?

Det är alltid viktigt att göra sitt bästa. Det är en egenskap som bygger upp din karaktär och dig själv på sikt.

Dessutom vet du aldrig hur framtiden kommer se ut. Det är alltid bra att vara förberedd på vad som kan hända. Du kan omöjligtvis veta om du kommer vilja vidareutbilda dig, eller bli intresserad av att forska om 5, 10, 15 år. Eller kanske kommer du helt enkelt vilja söka ett jobb med stor konkurrens där betygen blir viktiga.

I framtiden är det inte heller omöjligt att formell utbildning och betyg spelar större och större roll. Detta i och med att världens befolkning som helhet blir alltmer högutbildad och att globaliseringen gör att människor från alla olika länder kan konkurrera om samma jobb. Konkurrensen blir allt hårdare och konkurrenterna alltmer utbildade och duktiga. Betyg kan komma och spela en större roll i framtiden, såsom diplomet av en utbildning redan spelar en stor roll idag.

När är någon prestation viktigt?

I slutändan handlar frågan också om att man undrar “Ska jag göra mitt bästa även om det inte belönar sig?”

För mig är svaret självklart. Ja. Som människa ska man alltid göra sitt bästa. För att man kan.

Allt handlar inte om vad man kan får tillbaka i form av pengar, status, eller prestige. En del av det fantastiska med att bli född som en människa är att man har intelligens, förmågan att utvecklas, och förmågan att med medvetenhet utföra handlingar för att uppnå mål.

En människa som inte utnyttjar sin intelligens och handlingskraft tar inte tillvara på det potential man föddes med. Allt vi har runtomkring oss är ett resultatet av människans bästa ansträngningar. Elektricitet, värme, rinnande kranvatten, byggnader, teknik, och hela samhället. Inget blir så bra som från ackumulationen av intellekt och individuella prestationer som tillsammans bildar människans värld.

Att studera är en viktig del av en människas utveckling. Oavsett om det handlar om formell utbildning eller självstudier. Men att inte göra sin bästa medan man studerar är att slösa på sitt potential. Det finns inget negativt med att lära sig så mycket som möjligt, och att ha gjort sitt bästa.

Så ta till vara på möjligheten att få studera, och gör ditt bästa.

Leave a Reply