Antal ködagar på HomeQ för Göteborg?

You are currently viewing Antal ködagar på HomeQ för Göteborg?
Ködagar HomeQ Göteborg
  • Post published:July 6, 2020
  • Post category:Fastigheter

HomeQ har under det senaste året växt och blivit Göteborgs största fastighetsförmedlare. Men hur många ködagar krävs det för att få en lägenhet i Göteborg?

När startade HomeQ i Göteborg?
Företaget grundades i Linköping 2016 och blev verksamma i Göteborg under år 2018.

Historiskt sett har boplats.se varit den huvudsakliga sidan för förstahandskontrakt i Göteborg men efter att ha ändrat sina regler för fastighetsägare har nästan alla privata ägare flyttat över till HomeQ.

Ändringen boplats gjorde var att fastighetsägare inte längre kunde välja vilken sökande som blir tilldelad kontrakt, utan tvingas att strikt gå efter antal ködagar.

Antal ködagar som behövs

Men hur många dagar i snitt behövs på HomeQ för att få en lägenhet i Göteborg?

Snittet ligger på 346 dagar i Göteborg.

Men från ett personligt samtal med dem fick jag svaret att det i genomsnitt krävs 400-450 ködagar/poäng för att ha en god chans att få lägenhet i Göteborg.

Dem tillägger däremot att “Det är ett genomsnitt och ingen garanti dock då det även kan bero på lägenheten och området”.

Mer om ködagar som krävs för Göteborg på HomeQ och skillnader mellan olika områden går att läsa på GPs artikel.

Fler faktorer som påverkar om du får kontrakt

Eftersom fastighetsägarna på HomeQ inte behöver gå efter ködagar när de väljer hyresgäst så finns det andra faktorer som kan påverka ens chanser att få ett kontrakt.

1. Inkomstkrav & ekonomi

En vanligt förekommande kriterium hos privata fastighetsägare är en inkomst på 3X månadshyran.

God inkomst leder till högre trovärdighet för framtida ekonomisk stabilitet och förmåga att betala hyran i tid.

I kombination med detta krävs det oftast att man inte har några betalningsanmärkningar, skuldsaldo och dylikt.

2. Personlig profil

Personlighet är en annan faktor som många inofficiella källor hävdar spelar in.

Hyresvärdar som väljer hyresgästerna för hand går efter egenskaper/attribut som dem tycker låter och känns bra.

Sökande kan utnyttja detta genom att forma sina personliga texter på ett sätt som får personen att verka mysig, lugn och trevlig. På följande vis har vissa sökande på HomeQ fått förstahandskontrakt redan efter 4 dagars kötid.

3. Goda referenser

Referenser. Som i alla andra situationer vid uthyrning av lägenheter så är goda referenser bra att ha och ange vid namn och telefonnummer.

4. Konkurrens

Lägenhetens populäritet. Desto mer central och desto lägre hyra en lägenhet har på HomeQ, desto fler sökande är det.

På sådana lägenheter hade det inte varit oväntat om det hade krävts mycket fler än 400-450 dagars kötid.

För att öka sina chanser att få ett kontrakt kan man därför söka lägenheter som ligger längre bort från stan och med högre hyra, då blir konkurrensen mindre.

Varför krävs det färre ködagar på HomeQ än på Boplats?

I skrivandets stund erbjuder boplats endast 58 st lediga lägenheter i Göteborg medan HomeQ har förmedlar 154 st. Det är nästan 60% fler bostäder. Detta pga majoriteten av alla privata hyresvärdar valt att flytta till HomeQ.

Med fler lägenheter tillgängliga blir det mindre konkurrens om varje lägenhet.

HomeQ har heller inte funnit så länge. Så människor har helt enkelt inte hunnit samla på sig flera års kötid.


Hoppas denna artikel kunde svara på några av dina frågor.

Är du intresserad av att läsa mer? Här är några andra relaterade artiklar:

Leave a Reply