4 Fördelar med deltidsarbete jämfört med heltid

Arbeta på deltid vs på heltid

Allt fler arbetsgivare anställer fler anställda på deltid och färre på heltid samtidigt som fler och fler arbetare ställer sig bakom en 6-timmars arbetsdag. Det finns flera fördelar och nackdelar med deltidsarbete som är bra att tänka på innan ett beslut om vad som passar en själv bäst.

Viktigaste fördelarna

1. Mer fritid

En person som arbetar deltid får mer fritid. Det gör att mer tid av livet kan spenderas på att utöva sina hobbys eller testa på nya. Man får också mer tid för att uppleva världen och vad livet har att erbjuda utöver sitt jobb.

Drömmar om att starta eget företag, studera videra eller deltidsjobba med något som ger tillfredsställelse men inte mycket pengar (såsom konst och författande), kan också uppfyllas med hjälp av deltidsarbete. Deltidsanställningen erbjuder en stabil fast inkomst, parallellt som möjligheten finns att utforska egna intressen utan den ekonomiska stressen.

2. Mindre stress och förbättrad hälsa

Det är heller inte ovanligt att individer upplever höga nivåer av stress från sina arbeten, vilket kan leda till både mentala hälsoproblem och olika mönster av ohälsosamma beteenden såsom överdrivet konsumerande och festande.

Att arbeta framför en datorskärm, varje dag i flera timmar, kan i sig även leda till fysiska problem med både ryggbesvär och synfel på grund av brist på motion och variation i vardagsmönser.

Genom att arbeta deltid kan mängden stress minskas samtidigt som mer tid öppnas upp för motion och omhändertagande av egen hälsa.

Fler lediga timmar leder också till att tråkiga ärenden kan avklaras på vardagar och öppna upp för en fullt ledig helg.

3. Bra för familjeorienterade individer

Deltidsarbete kan passa perfekt för familjeorienterade individer. Speciellt för de som vill hämta barn från förskola eller skola och ha möjligheten att vara mer närvarande med sin familj.

4. Spara pengar

En person som brukar ta bilen till jobbet varje dag och köpa utelunch på stan kan spara pengar på att börja arbeta färre dagar i veckan. Kostnaden för bensin, fordonsunderhåll, försäkringar, utemat och kläder kan minska.

5. “Simple living”

Genom att arbeta deltid förenklas livet både i termer av stressnivåer, men det har också oftast konsekvensen av minskad konsumtion och användning av jordens resurser. Många som utövar “Simple living” ser deltidsarbete som en del av en önskvärd livsstil. I kombination är det inte ovanligt att minska storleken på sitt boende och andra sorters utgifter.

Med minskade utgifter blir en minskad inkomst irrelevant.

Fler liknande artiklar

Är du intresserad av att läsa mer om samma ämne? Här är några andra relaterade artiklar

Rikedom och frihet

Tjej med stort intresse för allt som berör privatekonomi, investeringar, passiva inkomster och att bli ekonomiskt fri.

Leave a Reply