Fastighet

Bostadspriser och arbetslöshet

Jag har under senaste tiden funderat på om den ökade arbetslösheten på grund av Corona kommer att ge konsekvenser för sänkta bostadspriserna under 2020 och 2021. Under mars månad skedde en dipp i bostadspriser som nu verkar ha återhämtat sig, trots att arbetslösheten fortsätter stiga varje månad.

I och med COVID-19 har arbetslösheten i hela Sverige stigit med mer än 2,2%. Under juli 2020 ligger den på 9% i hela landet (Källa: Arbetsförmedlingen) jämfört med 6,8% under 2019 (Källa: SCB). Vissa län ligger så högt som på 13%. Min första tanke är att om arbetslösheten stiger 3-4% till, upp till 12-15% över hela landet, så bör rimligen fastighetspriser påverkas av det.

När människor förlorar sina jobb så förlorar de stora delar av sin inkomst, även om de har a-kassa. Nu har staten gått in med stöd för företag och ändrade regleringar för a-kassa vilket kan stimulera ekonomin till en viss gräns. Men hur mycket kan de stödpaketen hjälpa om arbetslösheten blir för hög? De som förlorar jobb kommer rimligen ha svårt för att få bostadslån eller till och med betala sina räkningar på de bostäder de redan äger. Det kan göra att fler bostäder hamnar på marknaden. Om det skulle ske i kombination med att det inte är stor efterfrågan så hade det lett till att bostadspriserna sjunker. Åtminstone bör en hög arbetslöshet leda till minskad konsumtion och på sikt lågkonjunktur vilket också bör påverka bostadspriserna. Dessutom innebär stödpaketen enorma kostnader för staten.

I dem flesta studier, så hittas samband mellan arbetslöshet och lägre bostadspriser då folk inte får lån, inte har råd att bo kvar i sina hem, eller inte vågar köpa. Detta är såklart kombinerat med andra faktorer såsom ränteläget, lönenivåer och befolkningsmängd (efterfrågan).

Men givet dessa faktorer så är det underligt att bostadspriserna återhämtat sig under senaste månaden jämfört med mars månad när det låg som lägst. Kan det vara så att prisökningen beror på att människor inte längre är så oroliga över COVID-19 pandemin och de konsekvenser som skulle kunna inträffa? Och har de fel i att tänka så?

En ytterligare anledning till att priserna behålls kan vara att räntan på bolån förväntas fortsatt vara låg över en tid framåt och att de som hittills drabbats mest av arbetslöshet är unga vuxna och människor av utländsk bakgrund som inte tillhör den största köpar-gruppen för bostadsrätter. Men en hög arbetslöshet över landet kommer på sikt påverka hela ekonomin och även de som inte tillhör de grupper som är mest drabbade i dagsläget.

I grund och botten är bostadspriser endast subjektiva värderingar och spekulationer över hur mycket en bostad är värd, men tyvärr är priserna så pass höga i storstäderna idag att man inte har råd att spekulera helt fel ifall det ekonomiskt olyckliga skulle inträffa en själv. Oavsett pandemin eller arbetslösheten så kan man även fundera kring hur länge bolåneräntorna kan vara så låga. Generellt är räntor låga för att stimulera ekonomin och konsumtion, men våra låga räntor har pågått i flera år. Och nu kom smällen med en pandemi, ökad arbetslöshet och stora företag som just nu hänger i livbojen. Vad händer när större företag börjar varsla och det är medelklassen som drabbas och en lägre ränta inte kan rädda oss? Är det då vi kommer se en stor prisförändring?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *