Vad är 4%-regeln?

Ett av det mest grundläggande investeringsprinciperna för ekonomisk frihet och FIRE-rörelsen är 4%-regeln. För vissa är det en gyllene regel men det finns en del resonemang för när man skulle kunna avvika från den.

Vad 4%-regeln innebär

4%-regeln innebär i korthet att du kan ta ut 4% av ditt innehav från börsen (aktier och fonder) varje år, utan att någonsin få slut på pengar. Om du kan klara dig på dem 4% så är du alltså ekonomiskt fri (eller ekonomiskt oberoende).

Regeln är räknad utifrån att börsen i snitt går upp 8-10% per år, inklusive både börsfall och uppgångar. Sedan tillkommer en årlig inflation på 2% vilket gör att den reella värdeökning per år egentligen bara hamnar på 6-8%. Till slut drar man av eventuella skatter och avgifter på 1-2% och man hamnar på runt 4-7%. 4 procent är därför ganska konservativt och säkert räknat.

Dem fyra procenten är alltså räknat utifrån årets avkastning på aktier eller fonder. För de som investerar i utdelningsaktier så kan dem fyra procenten komma ifrån direktavkastningen, alltså från utdelningen. Då behöver man inte sälja någon aktie utan endast leva på utdelningar. För de som köper fonder så säljer man helt enkelt 4% av sitt innehav varje år.

Exempel på 4%-regeln: Om man har 4 miljoner investerat, då blir 4% årligen av 4 miljoner = 160.000 kr/år = 13.333 kr/mån. Har man levnadskostnader (hyra, mat, transport och dylikt) som understiger 13.3k kr/mån så har man uppnått FIRE med 4 miljoner investerat.

När kan man bortse från regeln?

Om man kan tänka sig arbeta i perioder och speciellt under de år då börsen ligger lägst så kan man räkna med högre procent än 4%-regeln då man inte kommer riskera att man tar ifrån grundbeloppet under dem åren.

Om man har en buffert för dåliga år. Ett smart drag är att ha en buffert med 1-3 års levnadskostnader kontant som man kan ta av under år då börsen inte levererar. Då säljer man heller inte av vid nedgångar och kan räkna med högre procent.

Andra passiva inkomstkällor. I Sverige har vi bland annat garanterad allmänpension och många har även tjänstepension. Det kan tas i beräkning i sina kalkyler då det är en inkomst man kommer ha som komplement till sina investeringar. Dessutom kan man få passiva inkomster från uthyrning av fastigheter eller eget företag som fungerar utan ens egna aktiva arbete.

Om man tror att framtiden ser ljus ut. Regeln är även räknad utifrån historiska parametrar och det finns ingen garanti på att framtiden kommer spela ut historien på nytt. Det finns vissa som dock menar på att detta gör att man ska räkna ännu konservativare, så långt som 2%. Men om man är optimistisk inför framtiden i och med den teknikutveckling, digitalisering och globalisering vi har, så kan man spekulera om att börsen kommer stiga ännu mer än historiskt.

Om man inte vill dö med pengar på banken. Räknar man med 4 procent regeln så kommer hela sitt grundbelopp finnas kvar när man inte längre behöver ta ut mer pengar. Har man inte som vision att lämna det sparbelopp man har så kan man lika gärna leva upp pengarna och ta ut en del av grundbeloppet under sin levnadstid.

Slutsats

Fyra procent regeln är alltså en bra grundprincip att utgå ifrån om man endast vill investera en summa pengar och sen kunna sluta arbeta för all framtid och inte räknar med att få några andra inkomster.

Men kan man tänka sig jobba deltid i perioder, leva från en buffert under dåliga år, tror att man kan få andra passiva inkomster, eller kan tänka sig ta från sitt grundkapital, så kan man räkna med högre procent än 4%-regeln.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *