Vad innebär FIRE?

Inlägget innehåller annonslänkar.

FIRE är en förkortning som står för “Financial Independence, Retire Early” och är en rörelse vars mål är att bli ekonomiskt oberoende och gå i pension tidigt.

Wikipedia

Det vanligaste sättet att nå FIRE är genom att medvetet öka sin spar- och investeringskvot genom att öka sina inkomster och sänka sina utgifter. Målet är att få ihop ett så pass stort kapital investerat att de passiva inkomsterna (avkastningen) täcker sina levnadskostnader i all oändlighet. För att sina passiva inkomster (investeringar på börsen oftast) ska täcka sina levnadskostnader kontinuerligt brukar man räkna med 4%-regeln.

4%-regeln innebär att man ska kunna ta ut 4 procent av sitt kapital varje år, utan att sitt kapital försvinner över tid, och att dem procenten ska täcka alla sina levnadskostnader. Detta förutsätter att pengarna är investerade på ett sådant sätt att man får en årlig avkastning på ca 8%, innan avdrag för inflation eller skatt.

Exempel på 4%-regeln: Man har 2,5 miljoner investerat, då blir 4% årligen av 2,5 miljoner = 100.000kr/år = 8333kr/mån. Har man alltså levnadskostnader (hyra, mat, transport och andra utgifter) som är under 8334kr/mån så har man uppnått FIRE med 2,5 miljoner investerat.

Hur räknas 4%-regeln? Den räknas utifrån att börsens index i snitt går upp mellan 8-10% per år (både nedgångar och uppgångar inräknat). Detta skiljer sig lite mellan olika index, men i genomsnitt. Från dem 8-10% tar man minus 2% i inflation (pengarna blir mindre värda i och med årlig inflation), och man hamnar på 6-8%. Sen har man potentiella avgifter och skatter (1-2%) som också dras bort. Kvar har man 4-6%. Det är därför räknat att det är ganska säkert att ta ut 4% av sitt kapital varje år utan att basbeloppet försvinner över tid.

Man får dock vara medveten om att regeln är en ganska konservativ och safe regel. Dessutom är den utformat utifrån amerikanska samhället som inte har samma typ av välfärdssystem som Sverige med allmänpension, gratis sjukvård och gratis utbildning.

Man kan ta ut mer än 4% om man är villig att

  • Arbeta i vissa perioder (t.ex. deltid eller med något man tycker är roligt), då börsen är som lägst. Detta är ett fullt möjligt alternativ för dem flesta unga och friska människor.
  • Ta ut små summor av kapitalet över tid. Vissa finner ingen mening med att dö med miljoner på banken utan kan då istället både ta ut avkastning och en del av kapitalet varje år. Bra alternativ om man är nära pension.
  • Räknar med en viss allmänpension och tjänstepension
  • Har andra passiva inkomster än från investeringar såsom uthyrning av fastigheter, inkomst från blogg/affiliate marketing, inkomster från eget företag som inte kräver aktivt arbete

Olika typer av FIRE – FIRE i sin grundidé innebär att man investerar ihop summan som behövs och sen går i pension och inte arbetar mer. Men i och med att rörelsen blivit så populär så har det uppstått olika varianter av FIRE såsom


Vill du börja investera? Starta med att skapa ett konto på Avanza. Det är gratis att registrera sig och i deras gränssnitt kan man hitta en mängd med nybörjarguider och informationssidor om en mängd aktier och fonder och börja köpa när man vill!